Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?

Al bewegend en spelend ontwikkelen kinderen hun motoriek en zintuigen en ontdekken zij de wereld om hen heen.

Maar soms gaat het niet vanzelf en wordt het kind belemmerd in zijn ontwikkeling. Dan kan kinderfysiotherapie helpen.

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met een probleem in de motoriek.

In tegenstelling tot algehele fysiotherapie houdt kinderfysiotherapie zich veel meer bezig met de voortdurende veranderingen die ontstaan door groei en ontwikkeling.

Kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten.

Samenwerken

De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen (en eventueel met ouders en leerkrachten) om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

Veel klachten en zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. De kinderfysiotherapeut heeft daarom vaak contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een logopedist, kinderpsycholoog of pedagoog.

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen.

Tijdens de behandeling informeert de kinderfysiotherapeut de ouders zodat deze hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden.

Soms krijgen ouders advies over bijvoorbeeld een goede lichaamshouding voor het kind of over spelen. Hierbij houdt de fysiotherapeut rekening met de lichamelijke beperkingen van het kind. Om lichamelijke vaardigheden aan te leren, moeten kinderen veel en vaak oefenen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig, zowel thuis als op school. Daarbij spelen de ouders ook een rol.

De behandeling vindt doorgaans plaats op verwijzing van consultatiebureauarts, huisarts of specialist. Ook de kinderfysiotherapie is, net als algemene fysiotherapie, rechtstreeks toegankelijk.

Werkwijze

Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde testen krijgt kinderfysiotherapie een volledig beeld van het motorisch niveau. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt samen met het kind en (pleeg)ouders/verzorgers een behandelplan op. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen wordt vaak aanvullende informatie ingewonnen bij de leerkracht, kinderarts en andere behandelaars, uiteraard in overleg en na goedkeuring van de (pleeg)ouders/verzorgers.

Wanneer kan de fysiotherapeut uw kind helpen:

Zuigelingen

In het eerste levensjaar maken zuigelingen een grote ontwikkeling door op het gebied van onder andere de motoriek. Soms verloopt die ontwikkeling afwijkend of vertraagd en hebben kinderen extra aandacht en oefening nodig.

Kinderen die in aanmerking kunnen komen voor kinderfysiotherapie zijn bijvoorbeeld zuigelingen die:

– Een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling hebben (als het niet op de buik willen liggen, billenschuiven, nog niet kunnen rollen, kruipen of lopen,)

– Een voorkeurshouding en/of asymmetrische schedel hebben

– Gespannen zijn, veel overstrekken en huilen

– Te vroeg geboren zijn

– Slap zijn

– Een neurologische of orthopedische afwijking hebben

– Een syndroom hebben

Peuters

Na het eerste levensjaar gaat de motorische ontwikkeling door en komen vaardigheden aan bod als het rennen, klimmen en springen. Kinderen leren spelen met andere kinderen en hun wereld wordt groter. Maar soms lukt het niet zo gemakkelijk.

Kinderfysiotherapie kan helpen bij peuters:

– Met een achterstand in hun motorische ontwikkeling

– Met angst voor bewegen (niet durven klimmen en springen)

– Met een andere manier van lopen, een afwijkende voetenstand

– Die vaak vallen

– Met een houterige, onhandige motoriek

– Met een neurologische of orthopedische afwijking

Schoolkinderen*

Op school is het motorisch functioneren van een kind erg belangrijk. Er wordt veel van uw kind gevraagd: wat betreft de fijne motoriek leert uw kind knutselen, knippen, kleuren, tekenen en schrijven. Ook de grove motoriek speelt een grote rol en is belangrijk bij het goed mee kunnen doen met gym op school en het buiten spelen.

Kinderfysiotherapie kan worden ingezet bij kinderen:

– Met fijne motoriek-en schrijfproblemen

– Met houdingsproblemen en hypermobiliteit

– Met een onhandige, houterige motoriek

– Met motoriekproblemen in combinatie met concentratieproblemen, ADHD, PDD-NOS

– Met overgewicht en verminderde conditie

– Met pijnklachten

– Met prikkelverwerkingsproblematiek (sensorische integratie therapie)

* basis onderwijs(BO) speciaal BO of voortgezet onderwijs(vmbo-kader-/beroeps, vmbo-tl, HAVO, VWO)

Verwijzing, kosten en vergoeding

Voor kinderfysiotherapie is geen verwijzing noodzakelijk. De eerste 18 behandelingen worden vanuit de basisverzekering vergoed. Wanneer u aanvullend verzekerd bent, kan uw kind indien noodzakelijk daarna nog het aantal keren behandeld worden waarvoor u in uw aanvullende verzekering vergoed wordt.

Door wie?

Anja Eefting-Tingen is onze kinderfysiotherapeute en helpt u én uw kind graag een stapje verder.

Zij heeft zich na de opleiding tot fysiotherapeut gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen. Hiertoe heeft uw kinderfysiotherapeut een vierjarige post-HBO opleiding gevolgd. Daarnaast is ze ook draagdoekconsulent.

Informatie en contact

Neem voor meer informatie contact met mij op. Dit kan telefonisch via 0522-251549 of via mail info@fysiomeppel.nl U kunt zich ook direct bij de praktijk inschrijven, aan Zuideinde 42 of de Kampen 4d te Meppel.